Gönül Nuhoğlu’nun “Beetopia Chapter II” adlı projesi, 15 Ekim- 5 Kasım 2022 tarihleri arasında Collect Gallery’de izleyiciyle buluşuyor. Nuhoğlu, sergide yer alan enstalasyon, heykel, fotoğraf ve video çalışmalarıyla baskıcı iktidar yapılarına yeni panzehirler bulmanın ve doğayı kendi simbiyozuyla iç içe kavrama ihtiyacının altını çiziyor.

Sanatçı doğaya hâkim bakışı, ekolojik ve toplumsal bir eleştiriyle, bir kavram değil dinamik bir gerçeklik olduğu bilinciyle ele alıyor. Doğaya dair toplumsal tutumları yansıtıp şekillendirirken, değişen vizyonlarını ve gerçekliklerini vurguluyor. Eserler düş kuruyor ama dünyadan ayrılmıyor, birbirleriyle yaşayan ağların bir takımyıldızı içinde bağlı olduğunu hatırlatıyor. Son yüzyılda ekolojik krizler ve insan faaliyetlerinin gezegen üzerindeki etkisi konusunda artan kolektif farkındalık ve ekolojik kaygı ile vahşilik, güç ve estetik arasındaki sürtünmeye dikkat çekiyor.

Beetopia, bireylerin tek ve kusursuz işleyen bir organizma hâline geldiği, barışçıl ve sürdürülebilir bir küresel medeniyet için çalışan, insan haklarının artık kağıt bildiriler değil bir yaşam biçimi olduğu, tüm mal ve hizmetlerin para, kredi, takas veya başka herhangi bir değişim aracına ihtiyaç duymadan tüm insanlar tarafından kullanılabilmesine olanak sağlayan, dünya kaynaklarını tüm insanların ve canlıların ortak mirası olarak kabul eden ve insanlığın gereksiz ıstırabı gibi asırlık yetersizliklerin yalnızca önlenebilir değil tamamen kabul edilemez olarak görüldüğü bir kültüre sahip, dişiler tarafından yönetilen egosuz bir dünya düşüdür.

“Kapitalizm, gezegenin hayatta kalmasıyla bağdaşmaz.”

Jean -Jacques Regibier

 

Gönül Nuhoğlu hakkında:

Gönül Nuhoğlu İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Tarih yazımı, siyaset ve sosyoloji alanlarıyla iş birliği yapan ve İstanbul’da yaşayan bir sanatçı olarak, son yirmi yılda ürettiği işler, mekânın çelişkilerinden beslenen diyaloglardır. Yolculuğu, mekânsallığımızın sınırsız boyutlarını araştırarak ve disiplinler aşırı, tarihsel, toplumsal ve mekansal bağlantıların izini sürmektedir.

Sanatında kesinlikler yoktur, niyetler vardır buna karşın metodolojiler bulunmamaktadır. Her kişisel sergisi, belirli temalar ve kavramlar çevresinde gruplanmış, çok çeşitli medya yelpazesinden yararlanan eserlerden oluşmaktadır. Bu temalar sıklıkla enstelasyonlarda bütünleşirler. Farklı sergilerde birbirinden çok farklı malzeme ve dil kullanılabilir, ancak konuları itibariyle kişisel sergileri birbirleriyle anlam bağları oluşturur. Her işin konusu kullanılan malzemeyi ve formu belirlemektedir.

Mekânlar, fikirler ve bunları temsil eden kimlikler arasındaki ilişkileri irdeleyen ve yapı-çözümünü yapan mekâna özel enstalasyonlar üzerinde çalışır. Mekânsal dinamikler ve işleri arasındaki ilişkiyi şu şekilde tanımlar: “Mekânın kendisinin dikkate alınması ve esere dahil edilmesi üretim sürecimim hayati bir ögesidir. Fiziksel, tarihsel ve sosyo-politik boyutlarıyla mekân üretimime yön verir.” Araştırma ve üretim sırasında yeni meseleler doğar ve sonraki eser bütününe giden yolu açar.

Sergi Açılışı

Sergi açılışı, 15 Ekim Cumartesi günü, saat 18:00’de Collect Gallery’nin Tophane binasında gerçekleşecektir.

Ziyaret Saatleri:

Salı – Cumartesi: 11:00 – 19:00

Adres:

Collect Gallery / Tophane: Hacımimi, Karabaş Cd. No:2/3, 34425 Beyoğlu/İstanbul, Turkey

Collect Gallery / Juma: Kemankeş Karamustafa Paşa, Mumhane Cd. No:50, Beyoğlu/İstanbul