Sergi / Exhibition
BURÇAK BİNGÖL
YERYÜZÜNDE MİNÖR TİTREŞİMLER / MINOR VIBRATIONS ON EARTH
07.10.-18.11.2023
Açılış / Opening > Cumartesi / Saturday 16:00-19:00

Ka 2023-24 sezonuna Burçak Bingöl’ün Yeryüzünde Minör Titreşimler adlı solo sergisiyle başladığını duyurmaktan heyecan duyar. Burçak Bingöl’ün Tate St. Ives’taki aynı isimli son solo sergisinin uyarlaması olan Yeryüzünde Minör Titreşimler 7 Ekim 2023 Cumartesi 16:00’da Ankara’da izleyiciyle buluşacak. 7 Ekim – 18 Kasım tarihleri arasında ana yerleştirmesi Ka’da gerçekleşecek serginin bir bölümü ise British Council desteğiyle Burçak Bingöl’ün mekâna özgü müdahalesiyle İngiltere Büyükelçiliği’nde izlenebilecek.

Ka is excited to announce that the 2023-24 season begins with Burçak Bingöl’s solo exhibition titled Minor Vibrations on Earth. Adapted from her solo exhibition with the same name at Tate St. Ives, this exhibition will meet the audience in Ankara on Saturday, October 7, 2023, at 16:00. While the main installation of the exhibition will take place at Ka between October 7 and November 18, a part of the exhibition can be viewed at the British Embassy premises with the kind support of the British Council.

Sergi adını Burçak Bingöl’ün deneyimlediği bir andan, sanatçının mezun olduğu Ankara Devlet Konservatuvarı binasının bir buldozerle yıkıldığı ve iş makinesinin enkazı kaldırmak için toprağa vurduğu zamandan alıyor. Bu anlamıyla Yeryüzünde Minör Titreşimler, Bingöl’ün çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği binanın yok oluşu üzerinden, bireysel ve toplumsal kayıplara ve dönüşümlere odaklanıyor.

The exhibition takes its name from a moment Burçak Bingöl experienced when the building of Ankara State Conservatory, from which the artist graduated, was demolished by a bulldozer, and the machinery struck the ground to clear the debris. In this sense, Minor Vibrations on Earth focuses on individual and societal losses and transformations through the disappearance of the building where Bingöl spent her childhood and youth.

Sanatçı 2022 yılının Mart ayında, SAHA desteğiyle bulunduğu Tate St. Ives Porthmeor Stüdyoları’nda bir ay süren ziyaretinde Bernard Leach Seramik Atölyesi, Barbara Hepworth Heykel Bahçesi ve Cornwall’ün Penwith Yarımadası’ndaki modernist sanatsal mirasını inceleme fırsatı buldu. Bu ziyaretini daha sonra İstanbul’da Galata’daki stüdyosunda seramik malzeme ve metodları aracılığıyla modernizmin tarihini birleştirdiği, unutma, hatırlama ve değişimin kendisini görsel bir araştırmaya dönüştüren bir sergiyle tamamladı.

In March 2022, the artist, with the support of SAHA, spent a month at Tate St. Ives Porthmeor Studios, where she had the opportunity to study the Bernard Leach Ceramic Workshop, Barbara Hepworth Sculpture Garden, and the modernist artistic heritage of the Penwith Peninsula in Cornwall. She later incorporated this visit into an exhibition in her studio in Galata, Istanbul, where she combined ceramic materials and methods with the history of modernism, turning remembrance, forgetting, and change into a visual exploration.

Ankara’da büyüyen ve çalışmalarına 2010 yılından beri İstanbul’da devam eden sanatçı, kültürün ve tarihlerin geçişkenliği için metafor olarak kullandığı kil ile, geleneksel seramik imge ve biçimleri yeniden ele alarak görsel tercümelerle kültürel mirasa odaklanıyor. Yeryüzünde Minör Titreşimler, bizi modernleşmenin kimlik ve aidiyetimizi, ya da yerinden edilme deneyimimizi nasıl etkilediğini düşünmeye davet ediyor.

Having grown up in Ankara and continuing her work in Istanbul since 2010, the artist focuses on cultural heritage through visual translations by reconsidering traditional ceramic images and forms, using clay as a metaphor for the fluidity of cultures and histories. Minor Vibrations on Earth invites us to contemplate how modernization affects our identity, belonging, or experiences of displacement.

Yeryüzünde Minör Titreşimler’in Ka’daki ana yerleştirmesi
7 Ekim-18 Kasım 2023 süresince Salı-Cumartesi 10:00-19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
Serginin İngiliz Büyükelçiliği bünyesindeki ziyaretleri için özel bir program açıklanacaktır.

The main installation of Minor Vibrations on Earth at Ka can be visited
from October 7 to November 18, 2023, between 10:00 AM and 7:00 PM from Tuesday to Saturday.
A special program will be announced for visits to the exhibition at the British Embassy premises.