KORKU: Theater Performance About Fears in Istanbul /
İstanbul’da ki korkular hakkında bir tiyatro performansı 

 

For the first time in Istanbul: theater performances about fears in 3 languages (Turkish, English, Russian).
İstanbul’da ilk kez 3 dilde (Türkçe, İngilizce, Rusça) korkuları konu alan tiyatro gösterisi. 

KORKU; is an experimental movement play about fears. What are the open and hidden fears within us and how do they impact our lives? How do fears manifest in our bodies?
KORKU; korkuları konu alan deneysel bir hareket oyunudur. İçimizdeki açık ve gizli korkular nelerdir ve hayatımızı nasıl etkiler? Korkular vücudumuzda nasıl ortaya çıkıyor?

This performance is the psychophysical experiment of the NESHKOLA project, the way of engaging in a dialogue with fear through the body. Every creative decision was found through laboratory work. The actors had a direction of exploration, but they were given the freedom to move and express themselves.
Bu performans NESHKOLA projesinin psikofiziksel deneyimidir, beden aracılığıyla korkuyla diyalog kurmanın yoludur. Her yaratıcı karar laboratuvar çalışmasıyla bulundu. Oyunculara keşfetmeleri için yönergeler verildi  ama onlara hareket etme ve kendilerini ifade etme özgürlüğü de verildi. 

Come and see people who have confronted their fears face to face and released them through their bodies.
Gelin ve korkularıyla yüz yüze gelip onları bedenleriyle serbest bırakan insanları görün.

The text in the performance will be read in English, Russian, and Turkish.
Performansta yer alan metin İngilizce, Rusça ve Türkçe olarak okunacaktır.

Premiere on November 24th at Duende Tiyatro . Book ticket on the performance website https://korku.space/
Prömiyer 24 Kasım’da Duende Tiyatro’da. Performans için web sitesi üzerinden bilet rezervasyonu yapın https://korku.space/  

 

CREATORS / YARATICILAR 

Kristina Baeva
Darico Hasaya 

 

ACTORS/OYUNCULAR 

Valeria Dergunova
Taisiia Bomshtein
Alex Vyatkin
Alican Öztürk
Marina Liubimova
Alin Pınar Selesković
Kristina Baeva
Darico Hasaya 


Composer / Besteci 

Dmitry Garin


Sound producers / Ses Teknisyenleri 

Nikita Sokolov
Ivan Vertogradov

Installation artist / Dekor Sanatçısı  

Furkan Aydin

The play is part of the international project EV ARTSPACE
Oyun uluslararası EV ARTSPACE projesinin partneridir. 

 

Address/Adres: 

Duende tiyatro
Eğitim Mah Hasanpaşa Ömerbey Çıkmazı Sokak no: 1 D:E1, 34722 Kadıköy/İstanbul


24 November 2023  

BOOK A TICKET / REZERVASYON 

NEWS/HABER: Serkan İncu