Her yıl Aralık ve Mayıs aylarında etkinliklere kapısını açan, Shelter Artists Run Space’in 2018 Aralık ayı itibariyle benimseyeceği “Küratörlü İkili” sergiler serisinin ilk proje sergisi “Kıyıyı Eşelemek14 Aralık Cuma günü saat 16.30’da Shelter’da izleyiciyle buluşuyor. Küratörlüğünü Borga Kantürk’ün üstlendiği “Kıyıyı Eşelemek”, İrem Tok ve Tufan Baltalar’ın İzmir’deki ilk ortak sunumu olma özelliğini taşıyor.

Sergi; resim ve heykel geleneğine, malzemesinden ve tarihsel temsillerinden ötürü yüklenen “kalıcılık” ve “durağanlık” halleriyle tezat yönelimler barındıran bir sürece dair izlerden oluşuyor. Bunlar ise sanatçıların üretim süreçlerine dair bazı aracı aygıtlar, objeler ve zamanla değişkenlik gösteren kimi tasarılar ve yorumlamalar. Sergi bu yapısıyla, sona tamamlanmaya yönelik bir vurgu yerine, tüm bunların gerçekleştirdiği uzun soluklu süreçten, yaşam alanından kesitler sunan bir deneyime dönüşüyor.

Eşeleme ve Kıyı

Sergi başlığında “eşeleme” eylemine odaklanılıyor. Özellikle bu eylemin kimi zaman umutsuz, kimi zaman inatçı bir obsesyona, direnme odağına ve bir tavır biçimine dönüştürülmesi halinin altı çiziliyor. “Kıyı” ise hem mental, hem fiziki sınırlara işaretlenmiş bir alana karşılık gelirken aynı zamanda değişken ve muğlak bir mekânı da temsil ediyor.

İzmir’de yaşan ve üreten Tufan Baltalar çalışmalarında genellikle resim ve heykel/objelerini, uzun soluklu bir projenin elemanları gibi görüyor ve bütünde ürettiklerinin birikmesiyle ilgileniyor. “Kıyıyı eşelemek” sergisinde Baltalar’ın çalışmalarında su ile gökyüzü arasında tutunmaya çalışma hissiyatı hâkim. Paçaları sıvamak, rüzgârı ve gökyüzünü hissetmek, su kenarında gezinmek gibi eylemleri çalışmalarda görmek mümkün.

İrem Tok

İstanbul’da yaşayan ve çalışan İrem Tok Marmara Üniversitesi Resim Bölümü’den mezun. Tok, üretimlerinde toprağı ve topraktan beslenerek filizlenen florayı koruma, tekrar üremesini sağlama, izleri ve atıkları toparlayıp bereketli hale getirme çabası dikkat çekiyor.

Sergi bütün bunlar ışığında izleyiciye; Kıyı’ya dair yaşamın izlerine, koruma, tutunma ve bir arada yaşayabilme yöntemlerine, sanatçıların eşeleme, bulma ve inşa etme eylemleri eşliğinde bakma imkânı tanırken ortak bir seyir alanı kurma amacı taşıyor.

14 Aralık Cuma saat 16.30’da Shelter Artists Run Space’de açılışı gerçekleşecek olan “Kıyıyı Eşelemek” sergisi 22 Aralık’a kadar ziyaret edilebilir. Adres ve detaylı bilgi için Shelter Artists Run Space  instagram sayfasını takip edebilirsiniz.

 

*Kapak görselinde yer alan heykel çalışması: Tufan Baltalar