Collect Gallery yeni sezona, İngiliz sanatçı Richard Bartle’ın kişisel sergisi “Atlama Taşları”
(Stepping Stones) ile başlıyor. Sanatçının son dönem çalışmalarından oluşan üç seriyi bir
araya getiren sergi, 14 Eylül-10 Ekim 2022 tarihleri arasında Collect Gallery’nin Tophane ve
Juma’daki mekânlarında izleyiciyle buluşuyor. Sergi, Bartle’ın İstanbul’un büyüleyici ve
hayrete düşüren sokak dokusunun karşılaşmalarıyla ortaya çıkan bir gerilimi aşma hâliyle, 18
yıllık dilsel, tarihsel ve kültürel araştırmalarının kavramsal alt yapısını oluşturduğu makro ve
mikro ölçeklerdeki resim, heykel ve enstalasyon çalışmalarını bir araya getiriyor.
Sanatçının, Kadıköy’ün insan yapımı kayalık sahili boyunca koşarken karşılaştığı manzaradan
esinlenerek oluşturduğu çalışmalar sadece kendi yolculuğunun, kayaların ve sokakların
hikâyesini değil, aynı zamanda izleri kayalar ve çatlaklar arasında ya da bu kayaların yüzeyine
yaptıkları grafiti şeklindeki muhalif müdahalelerde görülen, bu alanları işgal eden yerel
halkın hikâyesini de anlatıyor.
Bartle’ın, İstanbul’da yaşama ve çalışma deneyimi ile Osmanlı ve Pers hanedanlarının
minyatür ressamlarının çalışmalarından etkilenerek oluşturduğu büyük ölçekli
enstalasyonlarının ana konsepti; minyatürcülerin yöntem ve stillerine, ayrıca dönemin
zanaatkar atölyelerinin özgün sınır ve hiyerarşilerine odaklanıyor. Eserlerin kendisi,
İstanbul’un peyzajını ve mimarisini kaynak malzeme olarak kullanıp şehrin dokusuna, sokak
sanatına ve halk anlatılarına atıfta bulunuyor. Farklı bakış açılarından şehir ve deniz boyunca
bakarken, seyirciyi İstanbul sokaklarında sürükleyici ve samimi bir yolculuğa çıkarıyor.
Şehirde dolaşırken topladığı her moloz parçasının sanata dönüşme potansiyeli ile bulduğu
şeyleri keşfetme, belgeleme ve üzerinde düşünme süreci, her işi oluşturan bağlam hâline
geliyor. Serilerin odak noktasını İstanbul gözlemleri, sokaklar, karakterler ve karşılaşmalar
oluşturuyor. Tüm çalışmalarının kökeninde, kentsel çevrenin maddiliği hakkında tamamen
içgüdüsel bir hareketle, yüzeyde gezinip şehrin katmanları arasındaki tarihselliği arayan
sanatçı, buluntu nesneleri doğal çağrışımları ile simulakrayla anlatının olanaklarından yola
çıkıyor.
Ziyaret Saatleri:
Salı – Cumartesi: 11:00 – 18:00
Adres:
Collect Gallery / Tophane: Hacımimi, Karabaş Cd. No:2/3, 34425 Beyoğlu/İstanbul, Turkey
Collect Gallery / Juma: Kemankeş Karamustafa Paşa, Mumhane Cd. No:50, Beyoğlu/İstanbul