GÜNCEL

OLUP BİTENLER

Minyatüre Çağdaş ve Yeni Bir Yorum

Yeni yıla yaklaşırken BE Contemporary minyatür sanatına, özgün, alışılmışın dışında teknikler ve güncel bir yorumla yaklaşan sanatçı ve akademisyen Filiz Adıgüz...