Öğretmenlerin meslektaşları ve farklı disiplinlerle bir araya gelerek güçlendiği işbirliği ve paylaşım ağı olan Öğretmen Ağı, çeşitli branş ve okullardan 35 öğretmenin katıldığı “Yaratıcı Problem Çözme” Programını 2018 güz döneminde üçüncü kez gerçekleştiriyor.

Her gün karşılaşılan zorlu problemleri yeni bir bakış açısıyla çözmek üzere ağ içinde geliştirilen ve öğretmenlerin kendi sorunlarına yaratıcı çözümler geliştirmeleri için onlara bir araç sunan program, 18 Kasım’da İzmir’de yapılacak Proje Sunum Günü ile sona eriyor.

Öğretmenler bu kez “Paydaşlar arası iletişimin kapsayıcılık kültürünü yaşatmasını, okullarımızda nasıl sağlayabiliriz?” sorusuna odaklandı. Dört buluşmada kapsayıcılığı derinlemesine öğrenmek için Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin adımlarını çalışan öğretmenler, bu adımları kendi okullarında uyguladılar.

İlk buluşmada, Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin ilk adımı olan “Anlama” üzerinde duruldu. İkinci buluşmada gruplar, araştırmalarının çıktılarını bir araya getirerek, odaklandıkları probleme dair gözlem ve içgörülerini paylaştılar. Üçüncü buluşmada öğretmenler, derinleşme araştırmasında edindikleri ilham ile tasarım sorularını yaratıcı bir biçimde çözmeye yönelik bir prototip ürettiler. Prototip tasarımlarını ve okullarında uygulamak üzere test planlarını hazırladılar.

Farklı sınıf ve branşlardan öğretmenlerin, 9 ayrı şehirde test etmeye başladığı Yaratıcı Problem Çözme Programı, sona yaklaşıyor.

18 Kasım Pazar günü Ege Genç İşadamları Derneği’nde (EGİAD) gerçekleşecek olan Proje Sunum Günü programının detaylı akışı:

11.00 – 11.30 Karşılama, giriş ve takdim

11.30 – 12.00 Sunumlar (2 farklı grubun süreç ve çıktı paylaşımı)

12.00 – 12.20 Ara

12.20 – 13.00 Sunumlar (3 farklı grubun süreç ve çıktı paylaşımı)

13.00 – 14.30 Sertifika Töreni ve geri bildirim

Kolaylaştırıcılığını, Eğitim Reformu Girişimi’nin üstlendiği Öğretmen Ağı; Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı tarafından destekleniyor.