İzmir Akdeniz Akademisi’nin, 2016 yılında Selanik ve İzmir üzerine gerçekleştirdiği uluslararası bir çalıştayla başlattığı, “Akdeniz Kent Portreleri Projesi” bu iki tarihi liman kentinin ilişkilerini ele alan Selanik-İzmir Sergisi ve Paneli ile devam ediyor.

Ah Kardeşim! 1880-1912 Bölgesel Merkezler, Küresel Liman Kentleri” başlıklı sergi, Doğu Akdeniz’in bu iki önemli liman kentini hem kendilerine özgü yönleriyle hem de karşılaştırmalı olarak ele alıyor. Küratörlüğünü Dr. Dilek Akyalçın Kaya’nın yaptığı sergi, Sanayi Devrimi sonrasında yaşanan sürecin, bu kentlerin ve toplumların dokusunda yarattığı etkilerin izlerini sürmeyi amaçlıyor. Bugün “kardeş” olarak görülen bu iki kentin, geçmişteki ilişkilerine de bakma olanağı bulunabilecek sergi, 4 Ekim-30 Kasım 2019 tarihlerinde Tarihi Havagazı Fabrikası Sergi Galerisi’nde gezilebilir. Bu serginin, 2020 yılında Selanik’te de açılması planlanıyor.

Sergi kapsamında 2 Kasım Cumartesi günü, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda saat 14.00’te, moderatörlüğünü Dr. Dilek Akyalçın Kaya’nın yapacağı, Prof. Dr. Vassilis Colonas [Thessaly Üniversitesi], Dr. Öğretim Üyesi Erkan Serçe [Dokuz Eylül Üniversitesi] ve Yiannis Epaminondas’ın [Yunanistan Ulusal Bankası Selanik Kültür Merkezi Müdürü Direktörü, MIET] bildiri sunacakları bir panel de düzenlenecek. Panelde, aynı süreci birbirleriyle ilişki içinde yaşayan bu iki liman kentinin çalkantılı ve heyecan verici tarihlerine tanıklık edilecek.