Kültür için Alan tarafından desteklenen Monitor, 30 Kasım – 14 Aralık 2019 tarihleri arasında Büyük Kardıçalı Han’da gerçekleştireceği “Karanlığı Taramak / A Scanner Darkly” isimli sergisinde Aslı Çavuşoğlu ve Noor Afshan Mirza ile Brad Butler ikilisinin çalışmalarını bir araya getiriyor.

Aslı Çavuşoğlu, “Üç Perdelik Cinayet”, 2012. Sesli HD film, 3 bölüm. 1. Bölüm: 8’15’’, 2. Bölüm: 7’47’’, 3. Bölüm: 6’30’’.
Fotoğraf: Taylan Mutaf

Aslı Çavuşoğlu, 2012 yılında Frieze Sanat Fuarı kapsamında ürettiği “Üç Perdelik Cinayet” çalışmasında, fuar alanını suç mahalli ve suç mahallindeki sanat eserlerinin incelenerek cinayetin aydınlatılmaya çalışıldığı adli laboratuvara dönüştürüyor. Çalışmada, geleneksel yöntemlerle aydınlatılmaya çalışılan cinayet, performansa; sanat eserlerinin ise kanıta dönüştüğü görülüyor. Sanatçı eserinde karanlık metaforunu üretim metoduna dönüştürüyor.

“Karanlık, bize ilk çağrışım yaptığı şekliyle korku ve güvensizliği hissettirir. Kötü olayların vuku bulması karanlıkta daha olasıdır. Gördükleri, insanı yanıltır; fakat var olan durum, ışık açıldığında ortadan kalkmış olmaz. Buna karşılık, gizlenme ve güvende kalma durumları ön plandayken karanlık tercih edilendir. Korku veren, sığınağa dönüşür.”

Noor Afshan Mirza ve Brad Butler, “Hold Your Ground”, 2012, HD video, 7’57”

Mirza ve Butler çiftinin 2012 yılında ürettiği çalışması “Hold Your Ground”, “nasıl akıllıca protesto edilir?” sorusundan yola çıkarak şekilleniyor. “Hold Your Ground”, yasaklı sözcüklerin arttığı, düşünce özgürlüğünden eser kalmayan yerlerde yaşamlarını sürdürenlere eleştirmek için alternatif bir yol öneriyor.

Sergi sanatçılarından Noor Afshan Mirza’nın katılımıyla 30 Kasım Cumartesi akşamı saat 18.00’de Kardıçalı Han’da (No: 225) açılacak “Karanlığı Taramak” adlı sergi, 14 Aralık Cumartesi günü Aslı Çavuşoğlu ve Mustafa Ergül söyleşisiyle sona erecek.