Baltimore’da ‘Deney’—sel Sanat

(İngilizce versiyonu aşağıda mevcut)

‘Deney’ sergisi, geleneksel ile dijital arasında sıkışmış toplumda, alışılmadık ortamların cesurca keşfine ve izleyici davranışları üzerindeki etkisine odaklanarak sanat sahnesini sarsmaya hazırlanıyor.

Erhan Us tarafından düşünceyi provoke etmek ve konuşmayı teşvik etmek için kürate edilen ‘The Experiment’, çağdaş sanatın sınırlarını zorlayarak izleyicileri kurulmuş normları sorgulamaya ve yaratıcılığı yeni ve beklenmedik yollarla keşfetmeye davet ediyor. Geleneksel okuma alışkanlıklarının dijital tüketim peyzajının sürekli değişen manzarasında erimesiyle bir dünyada, sergi, Brechtyen rahatsızlık kavramını benimseyerek izleyicilerin algılarını sorgulamaya ve sergilenen eserlerle daha derin bir bağlantı kurmaya teşvik ediyor. ‘The Experiment’, hem ana akım alışkanlıklara saldırarak hem de onları manipüle ederek, geleneksel yorumlama modlarını aşan dinamik bir deneyim yaratıyor.

Kavramsal sanatçı/kürator Erhan Us, “İzleyicilere ‘The Experiment’i sunmaktan ziyade onları sergi deneyimi içinde görmekten, deneysel içerik, bağlam ve malzemeler arasında bildikleri ama kabullenemedikleri eserlerle yüzleşme haline şahitlik etmekten heyecan duyuyoruz” diyor. “Sergi, kavramsal sanat ve soyut ile sınırları olan, deneysel sanat alanı kapsamında, tanımlanan çerçevelerin dışına çıkışa odaklanıyor. Ana akımın hem varolduğu hem de hiç keşfedilmediği bir bölgeye. “The Experiment” sadece bir sergi değil; değişim için bir katalizör. İzleyicileri sanatlarıyla olan ilişkilerini yeniden değerlendirmeye ve sanatın dönüştürücü gücünü çeşitli malzemeler ve sanatçılar Ariana Leon, Bobbie Waugaman, Grusha Sabharwal, Hedy Ward, Jalón Ashley, Lily Raines, Meg Clerc, Teddi Kabler, William Okaily tarafından kullanılan farklı disiplinler aracılığıyla benimsemeye davet ediyor.

26 Şubat—11 Mart tarihleri arasında izleyici ile buluşan sergi, Night Owl Gallery’de, aynı zamanda Us’un başkanlık görevini üstlendiği Maryland Institute College of Art — Experimental Art Society ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

erhanus:         web                    youtube                   instagram

‘The Experiment’—al Art Exhibition in Town

‘The Experiment’ exhibition is set to disrupt the art scene with its bold exploration of unconventional mediums and their impact on audience behavior in the digital age.

Curated to provoke thought and inspire conversation by Erhan Us, ‘The Experiment’ pushes the boundaries of contemporary art, inviting viewers to question established norms and engage with creativity in new and unexpected ways. In a world where traditional reading habits dissolve amidst the ever–changing landscape of digital consumption, the exhibition embraces the Brechtian notion of discomfort to challenge viewers’ perceptions and foster a deeper connection with the artworks on display. By both attacking and manipulating mainstream habits,  ‘The Experiment’ creates a dynamic experience that transcends traditional modes of interpretation.

“We are thrilled to present ‘The Experiment’ to audiences”, says Erhan Us, curator of the exhibition. ”This show represents a departure from the ordinary, a journey into uncharted territory where creativity knows no bounds. By embracing unconventional mediums and pushing the limits of what is considered acceptable, ‘The Experiment’ offers a fresh perspective on the ever–evolving landscape of contemporary art”. “The Experiment” is not just an exhibition; it is a catalyst for change, challenging viewers to reevaluate their relationship with art and embrace the transformative power of creativity via diverse materials and disciplines by artists Ariana Leon, Bobbie Waugaman, Grusha Sabharwal, Hedy Ward, Jalón Ashley, Lily Raines, Meg Clerc, Teddi Kabler, William Okaily. Join us on March 8th at the reception, Night Owl Gallery for an exploration of the unconventional and a celebration of the limitless potential of artistic expression [exhibition dates: 02/26—03/11]. 

erhanus:         web                    youtube                   instagram