İzmir Akdeniz Akademisi’nin düzenlediği, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, İzmir’i bir yenilik ve tasarım şehrine dönüştürme hedeflerinden en kapsamlı kamusal programı temsil eden İyi Tasarım / Good Design İzmir 3 etkinlikleri başlıyor.

19 Ekim 2018 Cuma günü saat 13.00’de Kültürpark 1/A No.lu Hol’deki resmi açılışın ardından İyi Tasarım İzmir 3, söyleşi, panel, sunum ve sergilerden oluşan programıyla 30 Kasım’a kadar İzmirli ile buluşmaya devam edecek.

İlki 2016 yılında gerçekleştirilen İyi Tasarım İzmir, kentteki öğrenci, tasarımcı ve akademik çevreler ile kent dışından katılımcıların beraber olduğu bir paylaşım ve tartışma alanı olmayı hedefliyor.

Bu yıl Ekim ayında başlayan ve Kasım ayının sonuna kadar devam edecek olan İyi Tasarım İzmir 3’de panel ve söyleşilerin yanı sıra sergiler ve atölyeler de gerçekleşecek. Amaç; tasarıma ilişkin güncel tartışmaların yapılabileceği bir ortam yaratabilmek ve bu konuyu kamuoyunda olabildiğince göz önüne getirebilmek.

Bu seneki tema: BİR ARADA

Önceki senelerde Çıktı/Output ve Alan Açmak/New Spaces temalarını işleyen organizasyonun bu seneki teması BİR ARADA olarak belirlendi.

İyi Tasarım İzmir 3, bu yıl “Bir arada” kavramıyla insanların yaşadıkları yerleri deneyimlemelerine fırsat veren nedenleri araştırarak, farklı alanlardan gelen yaratıcı tasarımcıların kısıtlanmadan kendilerini ifade edebilecekleri bir platform olmayı hedefliyor.

Kültürpark’ı yaşayan bir alan haline getirmek üzere, İyi Tasarım İzmir 3 kapsamında düzenlenen atölyelere, bir arada düşünme, tasarlama, üretme ve sergilemeye açık ve istekli tasarımcıların katılımı önemsendi. Ekim’de başlayan süreç boyunca gerçekleştirilen açık atölyelerin çıktıları Kültürpark 1/A No.lu Hol’de 30 Kasım’a kadar görülebilecek.

Üniversiteler Tasarım Sanat Mezuniyet Projeleri Sergisi (ÜTAS) başlığında Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi’nin tasarım eğitimi verilen farklı bölümlerinden 2018 yılında mezun olan öğrencilerin mezuniyet projelerinin yer aldığı bir seçki de organizasyon boyunca izlenebilecek sergiler arasında.

İyi Tasarım İzmir 3, BİR ARADA temasını 3 farklı alanda inceleyerek topluca yaşanan, öğrenen ve üreten bir kentte oluşan kolektif bilinci temel alan farklı disiplinlerden birçok tasarımcıyla bir arada, kente katkı sunmayı amaçlıyor. Etkinlik hakkında detaylı bilgiye ve kapsamlı etkinlik programına iyitasarimizmir.org sitesinden ulaşabilirsiniz.