Bir süredir İzmir’deki kültürel üretim dinamiklerinin araç ve aktörleri üzerine kafa yoran ve etkinliklerini bu çerçevede ortaklaştıran iki inisiyatif Nomadmind ve Kendine Ait Bir Oda, İzmir’in kültür-sanat üreticilerini bir araya getirdikleri ve kentin sanat etkinliklerine alan açan kişi, grup ve mekanlarını mercek altına aldıkları ‘Mekan Deneyimleri’ adında yeni bir seri sunuyor.

Buluşmalar serisinin ilki 26 Kasım Pazartesi akşamı saat 19.00’da İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Ortak Soru(n)lar Etrafında Birleşme

İzmir’de son birkaç yılda hızla genişleyen ve hızlanan kültürel etkinlikler üretimi nasıl etkiliyor?

Kültürel üretimlerde kentin değişen dinamiklerinin izlerini görmek mümkün mü?

Yenilenen ve devinen koşullarda kültür üreticileri nasıl sorunlarla karşılaşıyorlar?

Yeni alanların ortaya çıkması, bağımsız sanatçıların sayısının ve görünürlüğünün artması kentteki kültür üreticilerinin bağımsız paylaşım ağları oluşturma ihtiyacını ne kadar tetikliyor?

Üretirken birlikte durabilmek ve bağımsız girişimlere sahip çıkabilmek için birlikte hareket yolları keşfedilebilir mi?

Bu sorular etrafında ‘Mekan Deneyimleri’ adıyla şekillenen buluşmalar serisi, etkinliğe ev sahipliği yapacak olan mekanların var olma ve sürdürülebilirlik deneyimlerini paylaşmaları üzerine kurulu. Süreç boyunca ev sahibi mekan yürütücüleri değerli buldukları başlıkları tartışmaya açarken aynı zamanda kendi öykülerini de katılımcılara aktaracaklar. Bununla beraber seri, ev sahibi mekanların buluşmaya gelen misafirler tarafından deneyimlenmesiyle yeni ortak süreçlere kapı açabilmeyi amaçlıyor.

Afiş Tasarım: Emre Yıldız

Ekonomik Kriz ve Sanat Üretimi

Her ay farklı bir alana davetli olacak ‘Mekan Deneyimleri’nin ilk ev sahibi olan Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Ekonomik Kriz ve Sanat Üretimi olarak belirlediği konuşma başlığını şöyle çerçevelendiriyor:

“2. Dünya Savaşı’nda Almanya siyasal krizlerle boğuşurken bir yandan da eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik kriz içindeydi. İnsanlar maaşlarını taşımak için çuvallar kullanırken, sabah almaya niyetlendikleri bir ürünün fiyatı akşama kadar değişmiş olabiliyordu. Almanya’da bu kriz aynı zamanda Hitler’in iktidarının önünü açarken aynı tarihlerde sanatsal üretim de bu büyük çalkantıları yansıtan bir canlılık içindeydi. Dadacılar Alman sanatçılar üzerinde etkili olurken Alman Dışavurumculuğu genç sanatçıları etkisi altına alıyordu.

Biz Nazım Hikmet Kültür Merkezi olarak bu buluşmada tüm katılımcıları ekonomik krizlerin sanatsal üretimleri nasıl etkilediği üzerine düşünmeye; sanatçı içinde bulunduğu toplumla ne şekilde etkileşim içindedir, sorusunun etrafında dolaşmaya davet ediyoruz.”

‘Mekan Deneyimleri I’ ile yeni deneyim aktarımlarına alan açmayı uman Nomadmind ve Kendine Ait Bir Oda ortaklığı, 26 Kasım Pazartesi günü saat 19.00’da, ilk durakları olan Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde tüm ilgilileri söyleşmeye ve paylaşmaya bekliyor.