Kendine Ait Bir Oda, yeni mekânı Karantina’daki üçüncü sergisinde, çalışmalarını ve yaşamını İstanbul’da sürdüren sanatçı Zeynep Beler’i ağırlıyor. Nursaç Sargon’un küratörlüğündeki sergi, 5 Temmuz Cuma günü saat 18.00’de açılacak. Sergi 27 Temmuz Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Görünmez İplikler” başlığını taşıyan sergide Beler, bir zamanlar yaşadığı İzmir’e dair kendi belleğine yerleşmiş simgelerin kimi zaman birbiri ardına, kimi zaman eşzamanlı gelişlerini, Eukliedes uzamına aykırı biçimde bir araya getirerek, başlangıç ve bitiş noktalarının birbirinden farklı yerlerde bulunmadığı bir çerçeveden çoklu yansımalı görüntüler dizisi sunuyor.

Zeynep Beler – “Görünmez İplikler”
Fotoğraf: Emin Yu

Nursac Sargon’un Carl Gustav Jung’un “Dört Arketip” ve Maurice Merleau-Ponty’nin “Algılanan Dünya” isimli kitaplarından hareketle yorumlayarak kürate ettiği sergide Beler, bütüne ulaşma yolunda yeteri kadar anlam atfedilmemiş ayrıntıları, kurguladığı düzlemdeki gizli geçitlerle bir araya getiriyor.

Kendine Ait Bir Oda’nın Karantina içerisindeki alanında mekana özgü yerleştirmeler yapan sanatçı, hafızasındakiler, kent ve izleyici arasında oluşturduğu ara yüzde yer verdiği görünür ve görünmez bağlarla şeyler ve kişiler arası iletişime katkı sunmayı amaçlıyor.

5 Temmuz’da sanatçının katılımıyla açılacak “Görünmez İplikler” sergisi, yine sanatçının ve küratör Nursaç Sargon’un katılımıyla 27 Temmuz’da yapılacak sanatçı konuşmasıyla sona erecek.

 

Kapak Fotoğrafı: Emin Yu