Kent tarihi ve kültürüne ışık tutan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), yılın ilk etkinliğinde “Kent Belleğini Hafıza Mekânları Üzerinden Okumak” konulu söyleşiler düzenleyecek. İstanbul ve Ankara’dan da konuşmacıların katılacağı söyleşiler, APİKAM Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Etkinlik ile İzmir’i hafıza mekânları üzerinden düşünmeyi sağlamak, kentlilik bilincinin oluşmasında müzelerin ve belleği oluşturan mekânların önemine dikkat çekmek ve kültür sanat hafızasının temellerini anlatmak hedefleniyor. Farklı şehirlerdeki bellek mekânlarının işlevi üzerinde durulacak söyleşilerde; İstanbul Kültür Sanat Vakfı’ndan (İKSV) Esra Çankaya, SALT GALATA’dan Lorans Tanatar Baruh, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden (VEKAM) Arzu Beril Kırıcı ve Alev Ayaokur ile akademisyen Melek Göregenli konuk edilecek.

Söyleşilerin son haftasında, APİKAM Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı ile Uzman Gözde Yılmaz da, APİKAM’ın bellek mekânı olması hakkında konuşmalar yapacak.

Program

14 Ocak Salı / 18.00-21.00

Konuşmacı: Esra Çankaya
Konu: Bellekten Bilgiye Kültür Sanat Hafızası: İKSV

21 Ocak Salı / 18.00-21.00

Konuşmacı: Lorans Tanatar Baruh
Konu: Hafızanın Mekânı-Mekânın Hafızası

Konuşmacı: Melek Göregenli
Konu: İzmir’i Hafıza Mekânları Üzerinden Düşünmek

28 Ocak Salı / 18.00-21.00

Konuşmacılar: Arzu Beril Kırcı ve Alev Ayaokur
Konu: Kentlerin Hafızası: Müzeler ve Bellek Merkezleri

Konuşmacılar: Serhan Kemal Saygı ve Gözde Yılmaz
Konu: Bir Kent Belleği Olarak APİKAM